U, de petitionaris
Img 3381

Handen af van Loenderveense Plas

1.542 ondertekeningen

Geen kanaal door de Loenderveense plas. Het is een uniek Stiltegebied en Natura 2000-gebied. Er verblijven beschermde vogels, zoals de Purper Reiger, Zwarte Stern, Grote Karekiet en Roerdomp. Gemeente Wijdermeren en Provincie Noord-Holland offeren dit schitterende natuurgebied op voor pleziervaart.

Petitie

Wij

alle mensen die tegen de aantasting van dit unieke natuurgebied zijn.

 

constateren

  • dat er ver gevorderde plannen zijn bij Gemeente Wijdemeren en Provincie Noord-Holland om een kanaal in de Loenderveense Plas te maken ten behoeve van de pleziervaart.

  • Uniek natuurgebied wordt opgeofferd voor dagrecreatie.

  • De plannen worden doorgedrukt ondanks protesten van omwonenden.

 

en verzoeken

De Gemeente Wijdemeren en de Provincie Noord-Holland geheel te stoppen met dit ongewenste, natuur-vijandige en geld verspillende project.

Het antwoord

De vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen komt er niet

De omstreden vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen komt er niet. Na meer dan vier jaar discussie gaat er een dikke streep door het plan.

Bronnen: NH Nieuws, 5 oktober 2021 en NH Nieuws, 6 oktober 2021

REACTIE PETITIONARIS

Lieve mensen, Het is eindelijk zo ver!

Na ruim vier en een half jaar is besloten om te stoppen met het project, Vaarverbinding Hilversumskanaal - Loosdrechtse plassen uit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Door volhardigheid, doorzettingsvermogen, saamhorigheid, kritische vragen stellen, luisteren naar elkaar, soms afstand nemen en veel samenwerken is het project vaarverbinding eindelijk afgesloten. Het bestuur van de Vereniging Behoud Loenderveense Plas (VBLP) is zeer verheugd om dit nieuws met jullie te delen.

We zijn ontzettend blij voor de bewoners aan de Horndijk en al onze leden en donateurs.

De bewoners aan de Horndijk hebben vier en half jaar in spanning geleefd, niet wetende hoe hun leefomgeving er in de toekkomst uit ging zien. Deze spanning en onzekerheid is te vaak genegeerd.

Wij blijven van mening dat het niet meenemen van bewoners bij het begin van een project in hun leefomgeving veel onrust en weerstand veroorzaakt. Wij vragen de gemeentelijke politiek om tijdens de verkiezingen van 2022 hier aandacht voor te hebben. De SP en de Dierenpartij op Provinciaal niveau en de Lokale Partij en de PVDA/Groen links op gemeentelijk niveau hebben aandacht gevraagd voor onze problematiek. Waarvoor onze dank.

We hebben samen met de Vechtplassencommissie en Natuurmonumenten oppositie gevoerd tegen dit project. De verenigingen van de Bewonersfederatie Oostelijk Vechtplassen waren het met onze bezwaren eens en hebben ons meer dan gesteund. Waarvoor wij hen veel dank verschuldigd zijn.

Onze bezwaren tegen dit plan waren in het kort:

  • Nut en noodzaak niet aangetoond (doel onduidelijk);
  • Veel negatieve effecten voor onder andere Natuur, Landschap en beleving Bewoners.

In 2019 is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld waaruit de bovengenoemde bezwaren onder meer naar voren kwamen. De onafhankelijke commissie mer heeft daarop een zeer kritisch rapport opgesteld over deze MER. Desondanks wilde een deel van de partijen in uit het gebiedsakkoord in 2021 vervolgonderzoek uit laten voeren.

De 21 partijen konden hierover geen consensus bereiken hetgeen nodig is om een project doorgang te geven, zoals afgesproken is bij het sluiten van het gebiedsakkoord in 2017.

Daarom is in het voorjaar van 2021 in goed overleg een onafhankelijk adviseur aangesteld. Deze adviseur heeft de afgelopen maanden met alle betrokken partijen gesproken en op 29 september jongstleden een niet bindend advies gepresenteerd.

In het kort is zijn conclusie dat de impasse die dit voorjaar is ontstaan niet opgelost kan worden. In de gesprekken die hij heeft gevoerd met de betrokken partijen is voorgesteld om gezamenlijk naar haalbare alternatieve projecten te gaan zoeken met het oog op het verbeteren van de economie in Loosdrecht, met name de watersportsector.

Wij kunnen ons grotendeels vinden in de wensen van de andere partijen en hebben zelf onder meer aangedragen om de bestaande doorgangen en sluizen te verbeteren (de NUL+ variant waarvoor we al vier jaar hebben gepleit). Daarnaast kan een deel van het geld aan het herbestemmen van de Kerk van Oud-Loosdrecht besteed worden, zodat er een mooi ontmoetingscentrum ontstaat in Oud Loosdrecht.

Wij zijn blij dat alle partijen het advies van de adviseur omarmen en hopen op een positieve samenwerking in het gebiedsakkoord. Onze vereniging blijft zich constructief inspannen voor onze prachtige omgeving.

De petitie wordt gesloten.

Namens het bestuur, Hartelijk dank voor jullie steun.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Provincie Noord-Holland 
Petitieloket:
Einddatum:
31-12-2022 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Saskia Vreeman 
Organisatie:
Vereniging Behoud Loenderveense Plas 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen komt er niet

De omstreden vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen komt er niet. Na meer dan vier jaar discussie gaat er een dikke streep door het plan.

Bronnen: NH Nieuws, 5 oktober 2021 en NH Nieuws, 6 oktober 2021

REACTIE PETITIONARIS

Lieve mensen, Het is eindelijk zo ver!

Na ruim vier en een half jaar is besloten om te stoppen met het project, Vaarverbinding Hilversumskanaal - Loosdrechtse plassen uit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Door volhardigheid, doorzettingsvermogen, saamhorigheid, kritische vragen stellen, luisteren naar elkaar, soms afstand nemen en veel samenwerken is het project vaarverbinding eindelijk afgesloten.

+Lees meer...

Het bestuur van de Vereniging Behoud Loenderveense Plas (VBLP) is zeer verheugd om dit nieuws met jullie te delen.

We zijn ontzettend blij voor de bewoners aan de Horndijk en al onze leden en donateurs.

De bewoners aan de Horndijk hebben vier en half jaar in spanning geleefd, niet wetende hoe hun leefomgeving er in de toekkomst uit ging zien. Deze spanning en onzekerheid is te vaak genegeerd.

Wij blijven van mening dat het niet meenemen van bewoners bij het begin van een project in hun leefomgeving veel onrust en weerstand veroorzaakt. Wij vragen de gemeentelijke politiek om tijdens de verkiezingen van 2022 hier aandacht voor te hebben. De SP en de Dierenpartij op Provinciaal niveau en de Lokale Partij en de PVDA/Groen links op gemeentelijk niveau hebben aandacht gevraagd voor onze problematiek. Waarvoor onze dank.

We hebben samen met de Vechtplassencommissie en Natuurmonumenten oppositie gevoerd tegen dit project. De verenigingen van de Bewonersfederatie Oostelijk Vechtplassen waren het met onze bezwaren eens en hebben ons meer dan gesteund. Waarvoor wij hen veel dank verschuldigd zijn.

Onze bezwaren tegen dit plan waren in het kort:

  • Nut en noodzaak niet aangetoond (doel onduidelijk);
  • Veel negatieve effecten voor onder andere Natuur, Landschap en beleving Bewoners.

In 2019 is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld waaruit de bovengenoemde bezwaren onder meer naar voren kwamen. De onafhankelijke commissie mer heeft daarop een zeer kritisch rapport opgesteld over deze MER. Desondanks wilde een deel van de partijen in uit het gebiedsakkoord in 2021 vervolgonderzoek uit laten voeren.

De 21 partijen konden hierover geen consensus bereiken hetgeen nodig is om een project doorgang te geven, zoals afgesproken is bij het sluiten van het gebiedsakkoord in 2017.

Daarom is in het voorjaar van 2021 in goed overleg een onafhankelijk adviseur aangesteld. Deze adviseur heeft de afgelopen maanden met alle betrokken partijen gesproken en op 29 september jongstleden een niet bindend advies gepresenteerd.

In het kort is zijn conclusie dat de impasse die dit voorjaar is ontstaan niet opgelost kan worden. In de gesprekken die hij heeft gevoerd met de betrokken partijen is voorgesteld om gezamenlijk naar haalbare alternatieve projecten te gaan zoeken met het oog op het verbeteren van de economie in Loosdrecht, met name de watersportsector.

Wij kunnen ons grotendeels vinden in de wensen van de andere partijen en hebben zelf onder meer aangedragen om de bestaande doorgangen en sluizen te verbeteren (de NUL+ variant waarvoor we al vier jaar hebben gepleit). Daarnaast kan een deel van het geld aan het herbestemmen van de Kerk van Oud-Loosdrecht besteed worden, zodat er een mooi ontmoetingscentrum ontstaat in Oud Loosdrecht.

Wij zijn blij dat alle partijen het advies van de adviseur omarmen en hopen op een positieve samenwerking in het gebiedsakkoord. Onze vereniging blijft zich constructief inspannen voor onze prachtige omgeving.

De petitie wordt gesloten.

Namens het bestuur, Hartelijk dank voor jullie steun.

10-10-2021

Nieuws update vaarverbinding.

Hierbij ontvangen jullie een update over de vaarverbinding.

We zijn inmiddels bijna 4 jaar bezig om de 21 partijen binnen het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen ervan te overtuigen dat er alternatieven zijn om Loosdrecht weer aantrekkelijk te maken voor de toeristen die al dan niet de behoefte hebben om met een sloepje op onze mooie plassen te varen.

+Lees meer...

Een aantal bewonersverenigingen hebben zich verenigd in de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen, ook de VBLP zit in deze federatie. Samen hebben we één stem binnen het gebiedsakkoord. Hiermee hopen we d.m.v. samenwerking en overleg tot een alternatief plan te komen. Ondanks de vele rapporten en adviezen waarin alle negatieve effecten worden beschreven, lijken vele partijen er nog niet van overtuigd dat een vaarverbinding door de Loenderveense plas niet haalbaar is. Waaronder de Gemeente Wijdemeren en de Provincie Noord Holland.

De Bewonersfederatie OVP wordt zijn erg blij met de steun van Natuurmonumenten en de Vechtplassen Commissie. Alle drie zijn zij voor het samen uitwerken van een alternatief plan maar tegen verder onderzoek naar een vaarverbinding door de Loenderveense plas en de Vuntus.

Op dit moment zitten de partijen van het gebiedsakkoord in een impasse. Er is geen consensus om te stoppen met verder onderzoek naar de vaarverbinding. De partijen zijn de afgelopen maanden tegenover elkaar komen te staan. Had dat niet voorkomen kunnen worden?

Er wordt nu aangegeven dat in september van dit jaar, de stuurgroep van het gebiedsakkoord een besluit gaat nemen over het al dan niet starten van verder onderzoek naar de mogelijkheid van een vaarverbinding door de Loenderveense Plas en de Vuntus. Naast alle rapporten en adviezen die er nu al zijn, worden er nu stappen gezet om een onafhankelijke adviseur naar deze impasse te laten kijken en met alle partijen te praten, deze adviseur zal een niet bindend advies schrijven. We zien met vertrouwen dit vierde advies tegemoet en hopen op een goede afloop.

Dank voor jullie steun!

Kijk op onze website voor het laatste nieuwsbericht. https://vblp-vereniging-behoud-loenderveense-plas.org/2021/04/03/nog-meer-onderzoek-naar-kansloze-vaarverbinding-verspilling-van-belastinggeld/

20-04-2021

VBLP zienswijze vaarverbinding ingediend.

De VBLP heeft bij de Gemeente Wijdemeren haar zienswijze ingediend. Op dit moment heeft de VBLP 3226 sympathisanten.

+Lees meer...

Zij allen hebben onze petities ondertekend en zijn tegen het aanleggen van de vaarverbinding in dit prachtige gebied. Deze mensen kunnen niet genegeerd worden. Wat gaat de Gemeenteraad met dit tegengeluid doen?  De VBLP is voor onderzoek naar het verbeteren en baggeren van de bestaande sluizen en doorgangen in het Oostelijke Vechtplassen gebied, n.l. de Weersluis, de Kraaienestersluis en de Raaisluis, zodat het Loosdrechtse Plassengebied vanaf de Vecht beter wordt ontsloten en de Mijndensesluis wordt ontlast. Kopieer onderstaande link in een nieuw tabblad van uw browser en u kunt onze zienswijze lezen.

https://wp.me/p8VoCv-n9

12-02-2020